Jak fungují římské číslice

Nejlepší návod k římským číslicím krok za krokem. Naučte se psát římskými číslicemi rychle a snadno.


Úvod

Římské číslice představují starověký způsob zápisu čísel. Římské číslice jsou: I, V, X, L, C, D a M. Tyto symboly odpovídají v daném pořadí číslům 1, 5, 10, 50, 100, 500 a 1000 Římané kombinacemi těchto symbolů vymysleli systém, pomocí něhož počítali od 1 do 3,999.


Římská čísla od 1 do 10

I1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10

Tabulka římských číslic

I1
V5
X10
L50
C100
D500
M1,000
Tabulky římských čísel k tisku


Pravidla pro počítání římskými číslicemi

Pro počítání pomocí římských číslic existují celkem tři pravidla:

  1. Římské číslice se píší od největší po nejmenší zleva doprava. Přidá se hodnota každého symbolu.
  2. Opakovat lze pouze číslice I, X, C a M. Nikdy neopakujte symbol více než třikrát za sebou.
  3. Pokud je menší číslice nalevo od větší číslice, pak ji odečtěte.

Římané a další uživatelé nedodržovali pravidla zápisu až tak přesně. Můžete vidět příklady, kdy nebyla tato pravidla až tak přísně dodržena. Přesto však se v dnešní době pravidla téměř vždy dodržují.


Příklady

Dvacet šest se zapíše třemi symboly: X (10), V (5) a I (1). Pro získání dvaceti použijeme X dvakrát. Pak přidáme V a I, čímž dohromady získáme dvacet šest. Zápis dvaceti šesti je tedy římskými číslicemi XXVI.

Pro zápis čísla padesát čtyři použijeme (50), V (5) a I (1). Protože není možné napsat I víckrát než třikrát za sebou, musíme pro získání 4 odečíst 5 - 1 4. Také musíme použít L jako 50 místo X (10) pěkrát za sebou. Zápis padesáti čtyř římskými číslicemi je tedy LIV.

Sto čtyřicet dva se zapisuje pomocí C (100), L (50), X (10) a I (1). Začneme s C, které odpovídá 100. Dále přidáme XL, abychom získali čtyřicet (50 - 10). Nakonec přidáme II. Celkem je tedy číslo sto čtyřicet dva zapsáno římskými číslicemi jako CXLII.

Toto je záludné číslo. Musíte hodně odečítat. Pro toto číslo zapsané římskými číslicemi použijeme M (1000), C (100), X (10), V (5) a I (1).

Začneme s M, které odpovídá 1000. Následuje CM, které reprezentuje 900 (1000 - 100). Devadesát devět zapíšeme pomocí C (100) mínus X (10), což nám dá XC. A konečně dodáme na konec sedm. Sedm je 5 + 1 + 1 neboli VII. Dáme-li vše dohromady, získáme MCMXCVII. Hurá!

Stáhněte si referenční list o římských číslicích

Umět pracovat s římskými číslicemi je užitečná dovednost. Ačkoli se plošně už nyní nepoužívají, nikdy nemůžete vědět, kdy se Vám tato znalost bude hodit.Velká čísla zapsaná římskými číslicemi

Při použití římských číslic nemůžete zopakovat symbol více než třikrát za sebou. Z tohoto důvodu je omezeno, jak velké číslo jste schopni napsat. Největší číslo, které lze zapsat římskými číslicemi, je MMMCMXCIX, což je 3,999.

Pokud chcete zapsat větší číslo, můžete přidat nad symbol čáru. Čára nad římským číslem symbolizuje, že je číslo vynásobeno 1,000. Například, 400,000 by se zapsalo CD, protože 400 se zapisuje jako CD (500 - 100).

Systém přidávání řádku nad římskými číslicemi se nazývá vinculum . Systém nadtržítka je v dnešní době nejběžnější způsob, jak zapsat velká římská čísla. Není to však jediný způsob. Pravidla používání římských číslic se v průběhu let měnila, stejně jako gramatika nebo jazyk.


Nula, záporná čísla, zlomky

Římské číslice byly vytvořeny, aby pomáhaly při vedení záznamů. Používaly se na stvrzenkách, aby zůstal přehled o platbách a příjmech. Kvůli tomu Římané nevynalezli symbol ani pro nulu, ani pro záporná čísla.

Místo nuly používali Římané latinské slovo nulla, které znamená "nic." Postupem času se nulla zkrátilo do písmene N. Kvůli těmto omezením byly římské číslice postupně nahrazeny numerickým systémem, který známe dnes.

Římané používali zlomky. Používali tečku, (•) aby zapsali 1/12. Písmeno S se používalo jako zkratka místo Semis, což znamená "polovina." Například, 3/12 (1/4), by se zapsalo jako ∴ a 7/12 by se zapsalo jako S• (polovina + 1/12)

Římané (oproti nám dnes) raději používali dvanáctiny místo desetin. To kvůli tomu, že je dvanáctka dělitelná více čísly než desítka. Díky tomu, že Římané používali dvanáctiny, také platí, že 12 palců je jedna stopa.


Historie

Římské číslice byly poprvé použity asi 900 př. n. l. (před 3,000 lety). Hojně se používaly během středověku. Kolem roku 1500 začaly být římské číslice pomalu nahrazovány Arabskými číslicemi, které používáme dodnes.

Původ římských číslic je dodnes sporný. Někteří učenci věří, že se římské číslice vyvinuly z jednodušší formy zápisu. Ostatní prohlašují, že se římské číslice vyvinuly na základě signálů ruky. I, II, III a IIII vypadají jako prsty a V (5) vypadá jako palec a ukazovák.

Ve středověku se římské číslice vyvinuly do podoby, v jaké je známe dnes. Římské číslice nejsou nejstarším známým matematickým systémem. Jde však určitě o nejznámější starověký systém, který se používá dodnes.


Moderní použití

Používání římských číslic se postupně omezilo, ale kompletně nevymizely. Římské číslice se stále používají v těchto případech:

  • Jména králů, královen a papežů (např. Alžběta II. nebo papež Benedikt XVI.)
  • Čísla superbowlu
  • Generační přípony
  • Série filmů nebo videoher
  • Kapitoly nebo díly knížek
  • Popisují rok výstavby u budov, mostů atd.
  • A mnohem více

Římské číslice se běžně používají na cifernících. Zajímavostí je, že se na hodinách často používá IIII místo IV.

Roman numeral clock

Římské číslice na Admirálském oblouku v Londýně sdělují, kdy byl postaven. Latinská fráze na budově se dá přeložit jako v desátém roku krále Edvarda VII, královně Viktorii, od nejvděčnějších obyvatel, 1910. Zajímavé je, že je rok 1910 napsán římskými číslicemi jako MDCCCCX. Bystrý pozorovatel si všimne, že je C zopakováno čtyřikrát. Běžnější způsob zápisu 1910 římskými číslicemi je MCMX.

Admiralty Arch

Zdroje

Hledáte něco více? Máme pro co nabídnout! Také by Vás mohlo zajímat:


Pomozte vylepšit tuto stránku! Pokud máte jakékoli otázky, komentáře nebo návrhy, rádi si je vyslechneme. Prosím kontaktujte nás.